GILLELEJEHALLEN - SPORT, FRITID OG KULTUR

Gilleleje Hallen og dets lokaler bruges hver dag af rigtig mange mennesker. Både voksne, børn og unge samt seniorer.

Det kan være alt fra fester, messer, afdansningsbal, julefest, sport, ølfest, kræmmermarked til foreningsmøder og som valgsted. Gilleleje Hallen er også hjemsted for de unges diskotek.
Hallen, der for første gang blev taget i brug i 1970, blev bygget med stor hjælp af frivillig arbejdskraft, og huserer den dag i dag både sport og lokaler med lige vægt på begge, som den oprindeligt også var tiltænkt.
Det er blandt andet også derfor man finder selve sportshallen på første sal. Oprindeligt er det Bakkeselskabet der ejer grunden, hvor Gilleleje Hallen ligger - men Bakkeselskabet valgte man i 1971 at leje ud til "Fonden Gilleleje Hallen" for de næste 99 år.

ADRESSE:
Bøgebakken 19

3250 Gilleleje

Telefon: 48 30 19 32

Mail: gillelejehallen@gillelejehallen.dk